Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0397293302 hoặc 039 7293302 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số điện thoại bảo hành Nhưng gọi không bắt máy

    039 729 3287039 729 3288039 729 3289039 729 3290039 729 3291039 729 3292039 729 3293039 729 3294039 729 3295039 729 3296039 729 3297039 729 3298039 729 3299039 729 3300039 729 3301039 729 3302039 729 3303039 729 3304039 729 3305039 729 3306039 729 3307039 729 3308039 729 3309039 729 3310039 729 3311039 729 3312039 729 3313039 729 3314039 729 3315039 729 3316

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0397293302 / 039 7293302 / 039 729 3302 …

4398

Nếu ai bị Số điện thoại 0397293302 hoặc 039 7293302 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha