Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0397292874 hoặc 039 7292874 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Giọi nhá máy nhiều lần

    039 729 2859039 729 2860039 729 2861039 729 2862039 729 2863039 729 2864039 729 2865039 729 2866039 729 2867039 729 2868039 729 2869039 729 2870039 729 2871039 729 2872039 729 2873039 729 2874039 729 2875039 729 2876039 729 2877039 729 2878039 729 2879039 729 2880039 729 2881039 729 2882039 729 2883039 729 2884039 729 2885039 729 2886039 729 2887039 729 2888

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0397292874 / 039 7292874 / 039 729 2874 …

4169

Nếu ai bị Số điện thoại 0397292874 hoặc 039 7292874 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha