Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0397030178 hoặc 039 7030178 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
số láo

    039 703 0163039 703 0164039 703 0165039 703 0166039 703 0167039 703 0168039 703 0169039 703 0170039 703 0171039 703 0172039 703 0173039 703 0174039 703 0175039 703 0176039 703 0177039 703 0178039 703 0179039 703 0180039 703 0181039 703 0182039 703 0183039 703 0184039 703 0185039 703 0186039 703 0187039 703 0188039 703 0189039 703 0190039 703 0191039 703 0192

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0397030178 / 039 7030178 / 039 703 0178 …

4434

Nếu ai bị Số điện thoại 0397030178 hoặc 039 7030178 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha