Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0396940932 hoặc 039 6940932 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Lua đao
Lừa đảo
Lừa đảo

    039 694 0917039 694 0918039 694 0919039 694 0920039 694 0921039 694 0922039 694 0923039 694 0924039 694 0925039 694 0926039 694 0927039 694 0928039 694 0929039 694 0930039 694 0931039 694 0932039 694 0933039 694 0934039 694 0935039 694 0936039 694 0937039 694 0938039 694 0939039 694 0940039 694 0941039 694 0942039 694 0943039 694 0944039 694 0945039 694 0946

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0396940932 / 039 6940932 / 039 694 0932 …

4199

Nếu ai bị Số điện thoại 0396940932 hoặc 039 6940932 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha