Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0394940662 hoặc 039 4940662 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số này biết đc tên của tôi rồi điênn chửi tôi. Nếu tôi biết đc con này là ai thì coi chừng

    039 494 0647039 494 0648039 494 0649039 494 0650039 494 0651039 494 0652039 494 0653039 494 0654039 494 0655039 494 0656039 494 0657039 494 0658039 494 0659039 494 0660039 494 0661039 494 0662039 494 0663039 494 0664039 494 0665039 494 0666039 494 0667039 494 0668039 494 0669039 494 0670039 494 0671039 494 0672039 494 0673039 494 0674039 494 0675039 494 0676

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0394940662 / 039 4940662 / 039 494 0662 …

4345

Nếu ai bị Số điện thoại 0394940662 hoặc 039 4940662 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha