Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0394879192 hoặc 039 4879192 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy, nghi đối tượng xấu

    039 487 9177039 487 9178039 487 9179039 487 9180039 487 9181039 487 9182039 487 9183039 487 9184039 487 9185039 487 9186039 487 9187039 487 9188039 487 9189039 487 9190039 487 9191039 487 9192039 487 9193039 487 9194039 487 9195039 487 9196039 487 9197039 487 9198039 487 9199039 487 9200039 487 9201039 487 9202039 487 9203039 487 9204039 487 9205039 487 9206

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0394879192 / 039 4879192 / 039 487 9192 …

4528

Nếu ai bị Số điện thoại 0394879192 hoặc 039 4879192 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha