Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0389287391 hoặc 038 9287391 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số này lừa đảo nhiều người

    038 928 7376038 928 7377038 928 7378038 928 7379038 928 7380038 928 7381038 928 7382038 928 7383038 928 7384038 928 7385038 928 7386038 928 7387038 928 7388038 928 7389038 928 7390038 928 7391038 928 7392038 928 7393038 928 7394038 928 7395038 928 7396038 928 7397038 928 7398038 928 7399038 928 7400038 928 7401038 928 7402038 928 7403038 928 7404038 928 7405

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0389287391 / 038 9287391 / 038 928 7391 …

4157

Nếu ai bị Số điện thoại 0389287391 hoặc 038 9287391 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha