Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0388908517 hoặc 038 8908517 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tư vấn dinh dưỡng cho bé

    038 890 8502038 890 8503038 890 8504038 890 8505038 890 8506038 890 8507038 890 8508038 890 8509038 890 8510038 890 8511038 890 8512038 890 8513038 890 8514038 890 8515038 890 8516038 890 8517038 890 8518038 890 8519038 890 8520038 890 8521038 890 8522038 890 8523038 890 8524038 890 8525038 890 8526038 890 8527038 890 8528038 890 8529038 890 8530038 890 8531

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0388908517 / 038 8908517 / 038 890 8517 …

4511

Nếu ai bị Số điện thoại 0388908517 hoặc 038 8908517 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha