Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0388607964 hoặc 038 8607964 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo, môi giới buôn lậu hàng cấm

    038 860 7949038 860 7950038 860 7951038 860 7952038 860 7953038 860 7954038 860 7955038 860 7956038 860 7957038 860 7958038 860 7959038 860 7960038 860 7961038 860 7962038 860 7963038 860 7964038 860 7965038 860 7966038 860 7967038 860 7968038 860 7969038 860 7970038 860 7971038 860 7972038 860 7973038 860 7974038 860 7975038 860 7976038 860 7977038 860 7978

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0388607964 / 038 8607964 / 038 860 7964 …

4088

Nếu ai bị Số điện thoại 0388607964 hoặc 038 8607964 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha