Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0388000316 hoặc 038 8000316 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Quấy rối liên tục

    038 800 0301038 800 0302038 800 0303038 800 0304038 800 0305038 800 0306038 800 0307038 800 0308038 800 0309038 800 0310038 800 0311038 800 0312038 800 0313038 800 0314038 800 0315038 800 0316038 800 0317038 800 0318038 800 0319038 800 0320038 800 0321038 800 0322038 800 0323038 800 0324038 800 0325038 800 0326038 800 0327038 800 0328038 800 0329038 800 0330

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0388000316 / 038 8000316 / 038 800 0316 …

4413

Nếu ai bị Số điện thoại 0388000316 hoặc 038 8000316 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha