Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0383851182 hoặc 038 3851182 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số điện thoại 038385182 là số cá nhân của tôi, không phải số điện thoại của công ty có mst 2901632216. Tôi đã bị gọi làm phiền rất nhiều do sự nhầm lẫn này, đề nghị quý cơ quan sửa/xóa thông tin số điện thoại nêu trên trên hệ thống

    038 385 1167038 385 1168038 385 1169038 385 1170038 385 1171038 385 1172038 385 1173038 385 1174038 385 1175038 385 1176038 385 1177038 385 1178038 385 1179038 385 1180038 385 1181038 385 1182038 385 1183038 385 1184038 385 1185038 385 1186038 385 1187038 385 1188038 385 1189038 385 1190038 385 1191038 385 1192038 385 1193038 385 1194038 385 1195038 385 1196

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0383851182 / 038 3851182 / 038 385 1182 …

4114

Nếu ai bị Số điện thoại 0383851182 hoặc 038 3851182 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha