Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0383837204 hoặc 038 3837204 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số nháy máy ban đêm

    038 383 7189038 383 7190038 383 7191038 383 7192038 383 7193038 383 7194038 383 7195038 383 7196038 383 7197038 383 7198038 383 7199038 383 7200038 383 7201038 383 7202038 383 7203038 383 7204038 383 7205038 383 7206038 383 7207038 383 7208038 383 7209038 383 7210038 383 7211038 383 7212038 383 7213038 383 7214038 383 7215038 383 7216038 383 7217038 383 7218

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0383837204 / 038 3837204 / 038 383 7204 …

4580

Nếu ai bị Số điện thoại 0383837204 hoặc 038 3837204 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha