Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0378190504 hoặc 037 8190504 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tin dung den

    037 819 0489037 819 0490037 819 0491037 819 0492037 819 0493037 819 0494037 819 0495037 819 0496037 819 0497037 819 0498037 819 0499037 819 0500037 819 0501037 819 0502037 819 0503037 819 0504037 819 0505037 819 0506037 819 0507037 819 0508037 819 0509037 819 0510037 819 0511037 819 0512037 819 0513037 819 0514037 819 0515037 819 0516037 819 0517037 819 0518

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0378190504 / 037 8190504 / 037 819 0504 …

4329

Nếu ai bị Số điện thoại 0378190504 hoặc 037 8190504 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha