Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0372306611 hoặc 037 2306611 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    037 230 6596037 230 6597037 230 6598037 230 6599037 230 6600037 230 6601037 230 6602037 230 6603037 230 6604037 230 6605037 230 6606037 230 6607037 230 6608037 230 6609037 230 6610037 230 6611037 230 6612037 230 6613037 230 6614037 230 6615037 230 6616037 230 6617037 230 6618037 230 6619037 230 6620037 230 6621037 230 6622037 230 6623037 230 6624037 230 6625

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0372306611 / 037 2306611 / 037 230 6611 …

4287

Nếu ai bị Số điện thoại 0372306611 hoặc 037 2306611 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha