Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0368518126 hoặc 036 8518126 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
038 8518126

    036 851 8111036 851 8112036 851 8113036 851 8114036 851 8115036 851 8116036 851 8117036 851 8118036 851 8119036 851 8120036 851 8121036 851 8122036 851 8123036 851 8124036 851 8125036 851 8126036 851 8127036 851 8128036 851 8129036 851 8130036 851 8131036 851 8132036 851 8133036 851 8134036 851 8135036 851 8136036 851 8137036 851 8138036 851 8139036 851 8140

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0368518126 / 036 8518126 / 036 851 8126 …

4609

Nếu ai bị Số điện thoại 0368518126 hoặc 036 8518126 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha