Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0364760998 hoặc 036 4760998 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    036 476 0983036 476 0984036 476 0985036 476 0986036 476 0987036 476 0988036 476 0989036 476 0990036 476 0991036 476 0992036 476 0993036 476 0994036 476 0995036 476 0996036 476 0997036 476 0998036 476 0999036 476 1000036 476 1001036 476 1002036 476 1003036 476 1004036 476 1005036 476 1006036 476 1007036 476 1008036 476 1009036 476 1010036 476 1011036 476 1012

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0364760998 / 036 4760998 / 036 476 0998 …

4563

Nếu ai bị Số điện thoại 0364760998 hoặc 036 4760998 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha