Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0363841855 hoặc 036 3841855 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Fxcfg fxfy

    036 384 1840036 384 1841036 384 1842036 384 1843036 384 1844036 384 1845036 384 1846036 384 1847036 384 1848036 384 1849036 384 1850036 384 1851036 384 1852036 384 1853036 384 1854036 384 1855036 384 1856036 384 1857036 384 1858036 384 1859036 384 1860036 384 1861036 384 1862036 384 1863036 384 1864036 384 1865036 384 1866036 384 1867036 384 1868036 384 1869

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0363841855 / 036 3841855 / 036 384 1855 …

4179

Nếu ai bị Số điện thoại 0363841855 hoặc 036 3841855 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha