Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0363545231 hoặc 036 3545231 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Cho mik acc ff với

    036 354 5216036 354 5217036 354 5218036 354 5219036 354 5220036 354 5221036 354 5222036 354 5223036 354 5224036 354 5225036 354 5226036 354 5227036 354 5228036 354 5229036 354 5230036 354 5231036 354 5232036 354 5233036 354 5234036 354 5235036 354 5236036 354 5237036 354 5238036 354 5239036 354 5240036 354 5241036 354 5242036 354 5243036 354 5244036 354 5245

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0363545231 / 036 3545231 / 036 354 5231 …

4331

Nếu ai bị Số điện thoại 0363545231 hoặc 036 3545231 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha