Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0362548050 hoặc 036 2548050 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Uy tín

    036 254 8035036 254 8036036 254 8037036 254 8038036 254 8039036 254 8040036 254 8041036 254 8042036 254 8043036 254 8044036 254 8045036 254 8046036 254 8047036 254 8048036 254 8049036 254 8050036 254 8051036 254 8052036 254 8053036 254 8054036 254 8055036 254 8056036 254 8057036 254 8058036 254 8059036 254 8060036 254 8061036 254 8062036 254 8063036 254 8064

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0362548050 / 036 2548050 / 036 254 8050 …

4352

Nếu ai bị Số điện thoại 0362548050 hoặc 036 2548050 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha