Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0359989496 hoặc 035 9989496 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Rất làm phien, gia mạo ttcskh.

    035 998 9481035 998 9482035 998 9483035 998 9484035 998 9485035 998 9486035 998 9487035 998 9488035 998 9489035 998 9490035 998 9491035 998 9492035 998 9493035 998 9494035 998 9495035 998 9496035 998 9497035 998 9498035 998 9499035 998 9500035 998 9501035 998 9502035 998 9503035 998 9504035 998 9505035 998 9506035 998 9507035 998 9508035 998 9509035 998 9510

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0359989496 / 035 9989496 / 035 998 9496 …

4430

Nếu ai bị Số điện thoại 0359989496 hoặc 035 9989496 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha