Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0355426699 hoặc 035 5426699 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi quảng cáo

    035 542 6684035 542 6685035 542 6686035 542 6687035 542 6688035 542 6689035 542 6690035 542 6691035 542 6692035 542 6693035 542 6694035 542 6695035 542 6696035 542 6697035 542 6698035 542 6699035 542 6700035 542 6701035 542 6702035 542 6703035 542 6704035 542 6705035 542 6706035 542 6707035 542 6708035 542 6709035 542 6710035 542 6711035 542 6712035 542 6713

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0355426699 / 035 5426699 / 035 542 6699 …

4535

Nếu ai bị Số điện thoại 0355426699 hoặc 035 5426699 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha