Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0354041970 hoặc 035 4041970 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy hình như bên chứng khoán

    035 404 1955035 404 1956035 404 1957035 404 1958035 404 1959035 404 1960035 404 1961035 404 1962035 404 1963035 404 1964035 404 1965035 404 1966035 404 1967035 404 1968035 404 1969035 404 1970035 404 1971035 404 1972035 404 1973035 404 1974035 404 1975035 404 1976035 404 1977035 404 1978035 404 1979035 404 1980035 404 1981035 404 1982035 404 1983035 404 1984

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0354041970 / 035 4041970 / 035 404 1970 …

4442

Nếu ai bị Số điện thoại 0354041970 hoặc 035 4041970 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha