Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0349699240 hoặc 034 9699240 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Nói chuyện rất lịch sự, thanh lịch, nhã nhặn

    034 969 9225034 969 9226034 969 9227034 969 9228034 969 9229034 969 9230034 969 9231034 969 9232034 969 9233034 969 9234034 969 9235034 969 9236034 969 9237034 969 9238034 969 9239034 969 9240034 969 9241034 969 9242034 969 9243034 969 9244034 969 9245034 969 9246034 969 9247034 969 9248034 969 9249034 969 9250034 969 9251034 969 9252034 969 9253034 969 9254

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0349699240 / 034 9699240 / 034 969 9240 …

4167

Nếu ai bị Số điện thoại 0349699240 hoặc 034 9699240 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha