Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0349214528 hoặc 034 9214528 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Phá máy

    034 921 4513034 921 4514034 921 4515034 921 4516034 921 4517034 921 4518034 921 4519034 921 4520034 921 4521034 921 4522034 921 4523034 921 4524034 921 4525034 921 4526034 921 4527034 921 4528034 921 4529034 921 4530034 921 4531034 921 4532034 921 4533034 921 4534034 921 4535034 921 4536034 921 4537034 921 4538034 921 4539034 921 4540034 921 4541034 921 4542

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0349214528 / 034 9214528 / 034 921 4528 …

4394

Nếu ai bị Số điện thoại 0349214528 hoặc 034 9214528 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha