Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0346390040 hoặc 034 6390040 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nợ tiền gọi không nghe máy

    034 639 0025034 639 0026034 639 0027034 639 0028034 639 0029034 639 0030034 639 0031034 639 0032034 639 0033034 639 0034034 639 0035034 639 0036034 639 0037034 639 0038034 639 0039034 639 0040034 639 0041034 639 0042034 639 0043034 639 0044034 639 0045034 639 0046034 639 0047034 639 0048034 639 0049034 639 0050034 639 0051034 639 0052034 639 0053034 639 0054

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0346390040 / 034 6390040 / 034 639 0040 …

4554

Nếu ai bị Số điện thoại 0346390040 hoặc 034 6390040 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha