Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0345598923 hoặc 034 5598923 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo, giả dạng công an, điều tra viên
Sđt lừa đảo mọi người gọi lại để đấm nó đi

Sđt lừa đảo mọi người gọi lại để đấm nó đi

    034 559 8908034 559 8909034 559 8910034 559 8911034 559 8912034 559 8913034 559 8914034 559 8915034 559 8916034 559 8917034 559 8918034 559 8919034 559 8920034 559 8921034 559 8922034 559 8923034 559 8924034 559 8925034 559 8926034 559 8927034 559 8928034 559 8929034 559 8930034 559 8931034 559 8932034 559 8933034 559 8934034 559 8935034 559 8936034 559 8937

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0345598923 / 034 5598923 / 034 559 8923 …

4154

Nếu ai bị Số điện thoại 0345598923 hoặc 034 5598923 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha