Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0344728930 hoặc 034 4728930 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số điện thoại này chuyên khủng bố , nghi ngờ lừa đảo …

    034 472 8915034 472 8916034 472 8917034 472 8918034 472 8919034 472 8920034 472 8921034 472 8922034 472 8923034 472 8924034 472 8925034 472 8926034 472 8927034 472 8928034 472 8929034 472 8930034 472 8931034 472 8932034 472 8933034 472 8934034 472 8935034 472 8936034 472 8937034 472 8938034 472 8939034 472 8940034 472 8941034 472 8942034 472 8943034 472 8944

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0344728930 / 034 4728930 / 034 472 8930 …

4503

Nếu ai bị Số điện thoại 0344728930 hoặc 034 4728930 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha