Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0344620345 hoặc 034 4620345 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Người tốt và nhiệt tình

    034 462 0330034 462 0331034 462 0332034 462 0333034 462 0334034 462 0335034 462 0336034 462 0337034 462 0338034 462 0339034 462 0340034 462 0341034 462 0342034 462 0343034 462 0344034 462 0345034 462 0346034 462 0347034 462 0348034 462 0349034 462 0350034 462 0351034 462 0352034 462 0353034 462 0354034 462 0355034 462 0356034 462 0357034 462 0358034 462 0359

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0344620345 / 034 4620345 / 034 462 0345 …

4321

Nếu ai bị Số điện thoại 0344620345 hoặc 034 4620345 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha