Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0342578968 hoặc 034 2578968 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi mình.Khi mình bắt máy thì lại kêu tụt tụt như mình gọi

    034 257 8953034 257 8954034 257 8955034 257 8956034 257 8957034 257 8958034 257 8959034 257 8960034 257 8961034 257 8962034 257 8963034 257 8964034 257 8965034 257 8966034 257 8967034 257 8968034 257 8969034 257 8970034 257 8971034 257 8972034 257 8973034 257 8974034 257 8975034 257 8976034 257 8977034 257 8978034 257 8979034 257 8980034 257 8981034 257 8982

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0342578968 / 034 2578968 / 034 257 8968 …

4115

Nếu ai bị Số điện thoại 0342578968 hoặc 034 2578968 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha