Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0342494403 hoặc 034 2494403 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Làm phiền rất nhiều

    034 249 4388034 249 4389034 249 4390034 249 4391034 249 4392034 249 4393034 249 4394034 249 4395034 249 4396034 249 4397034 249 4398034 249 4399034 249 4400034 249 4401034 249 4402034 249 4403034 249 4404034 249 4405034 249 4406034 249 4407034 249 4408034 249 4409034 249 4410034 249 4411034 249 4412034 249 4413034 249 4414034 249 4415034 249 4416034 249 4417

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0342494403 / 034 2494403 / 034 249 4403 …

4324

Nếu ai bị Số điện thoại 0342494403 hoặc 034 2494403 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha