Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0337579281 hoặc 033 7579281 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
gọi nói bậy bạ và tắt máy

    033 757 9266033 757 9267033 757 9268033 757 9269033 757 9270033 757 9271033 757 9272033 757 9273033 757 9274033 757 9275033 757 9276033 757 9277033 757 9278033 757 9279033 757 9280033 757 9281033 757 9282033 757 9283033 757 9284033 757 9285033 757 9286033 757 9287033 757 9288033 757 9289033 757 9290033 757 9291033 757 9292033 757 9293033 757 9294033 757 9295

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0337579281 / 033 7579281 / 033 757 9281 …

4068

Nếu ai bị Số điện thoại 0337579281 hoặc 033 7579281 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha