Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0337409003 hoặc 033 7409003 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Rẻ rách gọi không nói gì

    033 740 8988033 740 8989033 740 8990033 740 8991033 740 8992033 740 8993033 740 8994033 740 8995033 740 8996033 740 8997033 740 8998033 740 8999033 740 9000033 740 9001033 740 9002033 740 9003033 740 9004033 740 9005033 740 9006033 740 9007033 740 9008033 740 9009033 740 9010033 740 9011033 740 9012033 740 9013033 740 9014033 740 9015033 740 9016033 740 9017

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0337409003 / 033 7409003 / 033 740 9003 …

4044

Nếu ai bị Số điện thoại 0337409003 hoặc 033 7409003 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha