Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0337304141 hoặc 033 7304141 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lua dao

    033 730 4126033 730 4127033 730 4128033 730 4129033 730 4130033 730 4131033 730 4132033 730 4133033 730 4134033 730 4135033 730 4136033 730 4137033 730 4138033 730 4139033 730 4140033 730 4141033 730 4142033 730 4143033 730 4144033 730 4145033 730 4146033 730 4147033 730 4148033 730 4149033 730 4150033 730 4151033 730 4152033 730 4153033 730 4154033 730 4155

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0337304141 / 033 7304141 / 033 730 4141 …

4259

Nếu ai bị Số điện thoại 0337304141 hoặc 033 7304141 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha