Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0333890046 hoặc 033 3890046 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Sđt của kẻ lừa đảo

    033 389 0031033 389 0032033 389 0033033 389 0034033 389 0035033 389 0036033 389 0037033 389 0038033 389 0039033 389 0040033 389 0041033 389 0042033 389 0043033 389 0044033 389 0045033 389 0046033 389 0047033 389 0048033 389 0049033 389 0050033 389 0051033 389 0052033 389 0053033 389 0054033 389 0055033 389 0056033 389 0057033 389 0058033 389 0059033 389 0060

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0333890046 / 033 3890046 / 033 389 0046 …

4427

Nếu ai bị Số điện thoại 0333890046 hoặc 033 3890046 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha