Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0333499515 hoặc 033 3499515 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
03333499515

    033 349 9500033 349 9501033 349 9502033 349 9503033 349 9504033 349 9505033 349 9506033 349 9507033 349 9508033 349 9509033 349 9510033 349 9511033 349 9512033 349 9513033 349 9514033 349 9515033 349 9516033 349 9517033 349 9518033 349 9519033 349 9520033 349 9521033 349 9522033 349 9523033 349 9524033 349 9525033 349 9526033 349 9527033 349 9528033 349 9529

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0333499515 / 033 3499515 / 033 349 9515 …

4178

Nếu ai bị Số điện thoại 0333499515 hoặc 033 3499515 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha