Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0333019975 hoặc 033 3019975 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Spam xàm lồn

    033 301 9960033 301 9961033 301 9962033 301 9963033 301 9964033 301 9965033 301 9966033 301 9967033 301 9968033 301 9969033 301 9970033 301 9971033 301 9972033 301 9973033 301 9974033 301 9975033 301 9976033 301 9977033 301 9978033 301 9979033 301 9980033 301 9981033 301 9982033 301 9983033 301 9984033 301 9985033 301 9986033 301 9987033 301 9988033 301 9989

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0333019975 / 033 3019975 / 033 301 9975 …

4059

Nếu ai bị Số điện thoại 0333019975 hoặc 033 3019975 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha