Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0333019862 hoặc 033 3019862 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    033 301 9847033 301 9848033 301 9849033 301 9850033 301 9851033 301 9852033 301 9853033 301 9854033 301 9855033 301 9856033 301 9857033 301 9858033 301 9859033 301 9860033 301 9861033 301 9862033 301 9863033 301 9864033 301 9865033 301 9866033 301 9867033 301 9868033 301 9869033 301 9870033 301 9871033 301 9872033 301 9873033 301 9874033 301 9875033 301 9876

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0333019862 / 033 3019862 / 033 301 9862 …

4118

Nếu ai bị Số điện thoại 0333019862 hoặc 033 3019862 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha