Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 03213961124 hoặc 032 13961124 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
trả dth đi tr ơi

    032 139 61109032 139 61110032 139 61111032 139 61112032 139 61113032 139 61114032 139 61115032 139 61116032 139 61117032 139 61118032 139 61119032 139 61120032 139 61121032 139 61122032 139 61123032 139 61124032 139 61125032 139 61126032 139 61127032 139 61128032 139 61129032 139 61130032 139 61131032 139 61132032 139 61133032 139 61134032 139 61135032 139 61136032 139 61137032 139 61138

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 03213961124 / 032 13961124 / 032 139 61124 …

4602

Nếu ai bị Số điện thoại 03213961124 hoặc 032 13961124 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha