Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 03133 hoặc 031 33 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 22 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 2 lần
Gọi không nghe nhưng cứ gọi suốt
Chặn rồi mà gọi miết
Chặn rồi mà gọi miết

    031 18 031 19 031 20 031 21 031 22 031 23 031 24 031 25 031 26 031 27 031 28 031 29 031 30 031 31 031 32 031 33 031 34 031 35 031 36 031 37 031 38 031 39 031 40 031 41 031 42 031 43 031 44 031 45 031 46 031 47

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 03133 / 031 33 / 031 33 …

4077

Nếu ai bị Số điện thoại 03133 hoặc 031 33 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha