Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02999996486 hoặc 029 99996486 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 12 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

Nhá máy hoài
Nhá máy hoài

    029 999 96471029 999 96472029 999 96473029 999 96474029 999 96475029 999 96476029 999 96477029 999 96478029 999 96479029 999 96480029 999 96481029 999 96482029 999 96483029 999 96484029 999 96485029 999 96486029 999 96487029 999 96488029 999 96489029 999 96490029 999 96491029 999 96492029 999 96493029 999 96494029 999 96495029 999 96496029 999 96497029 999 96498029 999 96499029 999 96500

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02999996486 / 029 99996486 / 029 999 96486 …

4618

Nếu ai bị Số điện thoại 02999996486 hoặc 029 99996486 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha