Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02999992113 hoặc 029 99992113 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Nhá máy lừa đảo

    029 999 92098029 999 92099029 999 92100029 999 92101029 999 92102029 999 92103029 999 92104029 999 92105029 999 92106029 999 92107029 999 92108029 999 92109029 999 92110029 999 92111029 999 92112029 999 92113029 999 92114029 999 92115029 999 92116029 999 92117029 999 92118029 999 92119029 999 92120029 999 92121029 999 92122029 999 92123029 999 92124029 999 92125029 999 92126029 999 92127

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02999992113 / 029 99992113 / 029 999 92113 …

4588

Nếu ai bị Số điện thoại 02999992113 hoặc 029 99992113 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha