Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02999992029 hoặc 029 99992029 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy

    029 999 92014029 999 92015029 999 92016029 999 92017029 999 92018029 999 92019029 999 92020029 999 92021029 999 92022029 999 92023029 999 92024029 999 92025029 999 92026029 999 92027029 999 92028029 999 92029029 999 92030029 999 92031029 999 92032029 999 92033029 999 92034029 999 92035029 999 92036029 999 92037029 999 92038029 999 92039029 999 92040029 999 92041029 999 92042029 999 92043

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02999992029 / 029 99992029 / 029 999 92029 …

4534

Nếu ai bị Số điện thoại 02999992029 hoặc 029 99992029 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha