Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02999992018 hoặc 029 99992018 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy bắt gọi lại

    029 999 92003029 999 92004029 999 92005029 999 92006029 999 92007029 999 92008029 999 92009029 999 92010029 999 92011029 999 92012029 999 92013029 999 92014029 999 92015029 999 92016029 999 92017029 999 92018029 999 92019029 999 92020029 999 92021029 999 92022029 999 92023029 999 92024029 999 92025029 999 92026029 999 92027029 999 92028029 999 92029029 999 92030029 999 92031029 999 92032

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02999992018 / 029 99992018 / 029 999 92018 …

4461

Nếu ai bị Số điện thoại 02999992018 hoặc 029 99992018 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha