Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02999991560 hoặc 029 99991560 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

    029 999 91545029 999 91546029 999 91547029 999 91548029 999 91549029 999 91550029 999 91551029 999 91552029 999 91553029 999 91554029 999 91555029 999 91556029 999 91557029 999 91558029 999 91559029 999 91560029 999 91561029 999 91562029 999 91563029 999 91564029 999 91565029 999 91566029 999 91567029 999 91568029 999 91569029 999 91570029 999 91571029 999 91572029 999 91573029 999 91574

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02999991560 / 029 99991560 / 029 999 91560 …

4481

Nếu ai bị Số điện thoại 02999991560 hoặc 029 99991560 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha