Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02999991150 hoặc 029 99991150 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
nhá máy
nhá máy

    029 999 91135029 999 91136029 999 91137029 999 91138029 999 91139029 999 91140029 999 91141029 999 91142029 999 91143029 999 91144029 999 91145029 999 91146029 999 91147029 999 91148029 999 91149029 999 91150029 999 91151029 999 91152029 999 91153029 999 91154029 999 91155029 999 91156029 999 91157029 999 91158029 999 91159029 999 91160029 999 91161029 999 91162029 999 91163029 999 91164

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02999991150 / 029 99991150 / 029 999 91150 …

4069

Nếu ai bị Số điện thoại 02999991150 hoặc 029 99991150 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha