Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02998883733 hoặc 029 98883733 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số lừa tiền

    029 988 83718029 988 83719029 988 83720029 988 83721029 988 83722029 988 83723029 988 83724029 988 83725029 988 83726029 988 83727029 988 83728029 988 83729029 988 83730029 988 83731029 988 83732029 988 83733029 988 83734029 988 83735029 988 83736029 988 83737029 988 83738029 988 83739029 988 83740029 988 83741029 988 83742029 988 83743029 988 83744029 988 83745029 988 83746029 988 83747

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02998883733 / 029 98883733 / 029 988 83733 …

4067

Nếu ai bị Số điện thoại 02998883733 hoặc 029 98883733 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha