Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02998883190 hoặc 029 98883190 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 18 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nhá máy!
Nháy máy chắc làm phiền
Nháy máy chắc làm phiền
Nhá máy!

    029 988 83175029 988 83176029 988 83177029 988 83178029 988 83179029 988 83180029 988 83181029 988 83182029 988 83183029 988 83184029 988 83185029 988 83186029 988 83187029 988 83188029 988 83189029 988 83190029 988 83191029 988 83192029 988 83193029 988 83194029 988 83195029 988 83196029 988 83197029 988 83198029 988 83199029 988 83200029 988 83201029 988 83202029 988 83203029 988 83204

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02998883190 / 029 98883190 / 029 988 83190 …

4460

Nếu ai bị Số điện thoại 02998883190 hoặc 029 98883190 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha