Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02979999958 hoặc 029 79999958 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 799 99943029 799 99944029 799 99945029 799 99946029 799 99947029 799 99948029 799 99949029 799 99950029 799 99951029 799 99952029 799 99953029 799 99954029 799 99955029 799 99956029 799 99957029 799 99958029 799 99959029 799 99960029 799 99961029 799 99962029 799 99963029 799 99964029 799 99965029 799 99966029 799 99967029 799 99968029 799 99969029 799 99970029 799 99971029 799 99972

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02979999958 / 029 79999958 / 029 799 99958 …

4453

Nếu ai bị Số điện thoại 02979999958 hoặc 029 79999958 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha