Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02979998960 hoặc 029 79998960 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 799 98945029 799 98946029 799 98947029 799 98948029 799 98949029 799 98950029 799 98951029 799 98952029 799 98953029 799 98954029 799 98955029 799 98956029 799 98957029 799 98958029 799 98959029 799 98960029 799 98961029 799 98962029 799 98963029 799 98964029 799 98965029 799 98966029 799 98967029 799 98968029 799 98969029 799 98970029 799 98971029 799 98972029 799 98973029 799 98974

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02979998960 / 029 79998960 / 029 799 98960 …

4550

Nếu ai bị Số điện thoại 02979998960 hoặc 029 79998960 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha