Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02979998790 hoặc 029 79998790 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 13 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    029 799 98775029 799 98776029 799 98777029 799 98778029 799 98779029 799 98780029 799 98781029 799 98782029 799 98783029 799 98784029 799 98785029 799 98786029 799 98787029 799 98788029 799 98789029 799 98790029 799 98791029 799 98792029 799 98793029 799 98794029 799 98795029 799 98796029 799 98797029 799 98798029 799 98799029 799 98800029 799 98801029 799 98802029 799 98803029 799 98804

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02979998790 / 029 79998790 / 029 799 98790 …

4069

Nếu ai bị Số điện thoại 02979998790 hoặc 029 79998790 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha